6111 sayılı Torba Kanuna göre SGK prim borçlarını eksik yapılandıranlara yeni fırsat!

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
6111 sayılı Torba Kanunda öngörülen yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanarak prim borçlarını ödemek isteyen ancak çeşitli şekillerde eksik başvuruda bulunan prim borçlularına yeni bir hak verildi. Verilen yapılandırma hakkından kimlerin ne şeklide yaralanacağına ilişkin açıklamalar, Sosyal Güvenlik Kurumunun 16.09.2011 tarih ve 2011/63 sayılı genelgesinde yapıldı.

PRİM BORÇLULARI

  • Birden fazla işyeri bulunan ve bu işyerlerinin prim borçları yönünden her bir işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerektiği halde yalnızca bir veya birkaç işyerinden dolayı yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin,
  • 1 Ekim 2008 tarihinden önceki ve sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi (SGDP) borçları için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken, yalnızca bir başvuruda bulunan SGDP borçlusu sigortalıların,
  • Hem vergi mükellefiyeti, vergiden muaf esnaflık veya şirket ortaklığından hem de tarımsal faaliyetinden kaynaklanan prim borçları için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken yalnızca birinden dolayı başvuruda bulunmuş olan 4/b sigortalılarının,
Başvuruda bulunulmamış diğer işyerlerinin kapsama giren borçları veya 1 Ekim 2008 öncesi veya sonrası sürelere ilişkin SGDP borçları ya da çeşitli 4/b sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları yeniden yapılandırılabilecek.

BORÇLARINI DAHA ÖNCE YAPILANDIRMIŞ OLANLAR

Kapsama giren borçları daha önce yapılandırıldığı halde ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırma anlaşmaları bozma koşuluna girmiş olup, e-Sigorta kanalıyla yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmak istemelerine rağmen daha önceki yapılandırma işlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca bozulmamış olması nedeniyle bu başvuruları e-Sigorta kanalıyla yapılamayan işverenlerin prim borçları da yeniden yapılandırılabilecek.

BAŞVURU 31 EKİM'E KADAR

Yukarıda açıklanan durumda olan işveren ve sigortalıların en geç 31 Ekim 2011 tarihine kadar borçlu bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili ünitelerine yazılı olarak başvurmaları ve yeniden yapılandırma hakkı kaybedilmeyecek şekilde ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekiyor. Bu şartların yerine getirilmesi halinde, söz konusu borçlar 6111 sayılı Kanun uyarınca talep edilebilecek taksit sayısında yeniden yapılandırılacak.

ÖDEME ÖNEMLİ

6111 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme yükümlülüğü 2011/Haziran ayından itibaren başladığından, yukarıda belirtilen durumdaki işverenler ve sigortalılar tarafından 2011/Haziran ve 2011/Ağustos aylarındaki taksitler süresi içinde ödenmemiş olacak. İlk iki taksitini vadesinde ödememiş olanlar yönünden üçüncü taksitin de vadesinde ödenmemesi halinde yeniden yapılandırma hakkı kaybedileceğinden, yeniden yapılandırma anlaşmalarının bozulmaması için 2011 yılına ilişkin olarak ödeme vadesi 31 Ekim 2011 ve 2 Ocak 2012 tarihlerinde sona erecek taksitlerin süresi içinde ve eksiksiz olarak ödenmesi gerekiyor.