Denizli

2013 resmi nüfus sayımı verilerine göre 963,464 kişinin yaşadığı Denizli, Türkiye'nin Ege bölgesinde yeralmakta, Denizli şehri ilk defa, bugünkü şehrin 6 km kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarında, Milattan önce 261 - 245 yılları arasında, Suriye Kralı ikinci Antiokhos tarafından kurulmuştur. II. Antiokhos kente karısı Laodikeia'nin adını vermiştir. Laodike'nin kenti anlamına gelen "Laodikeia" adını alan kent, M.S. 7. yüzyılda büyük bir depremle yıkılınca, kent bugünkü Kaleiçi mevkiine taşınmıştır. Denizli'nın yüzölçümü ise 11,692 km2 (4,5 mi2)'dir.


Please feel free share your comments and questions :

Please feel free share your comments and questions :

"Denizli" related content to share on social media;

WhatsApp Facebook Twitter Google+ LinkedIn Digg Pinterest Addthis