Sendikalar Kanunu Uzlaşarak Değişiyor

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
Çalışma Bakanı Faruk Çelik, sessiz-sedasız ve uzlaşı kültürü içinde 12 Eylül ürünü, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu konusunda tarafları uzlaştırdı. Sırada 2822 Toplu İş Sözleşmesi değişiklikleri var.
İkinci kez aynı Bakanlığa geldiği günden beri, uzlaşı, dinleme ve konuşma kültürünü ortaya koyan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 12 Eylül'den beri uygulanmakta olan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nu toptan değiştirecek. Her işini konuyla alakalı sosyal taraflarla, açık kapılar önünde konuşarak, tarafların rızasını alarak başaran Çelik bu konuda da tarafların da uzlaşısıyla yasa metnini çıkarıyor.

2821 sayılı Sendikalar Kanunu değişiyor ama ikinci aşamada da 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu (TİSGLK) da değişmek üzere bekliyor. Bu hafta sosyal taraflar olan işçi ve işveren örgütleriyle toplantılar yapan Bakan Çelik, bunu da yine her zaman yaptığı gibi sessiz devrime dönüştürür.

TASLAKLA GETİRİLEN YENİLİKLER NELER?

 • İşçi, işveren ve işyeri kavramları 4857 sayılı İş Kanunu'ndaki tanımlarla uyumlaştırılmıştır.
 • Sendikaya üyelik yaşı, asgari çalışma yaşı olan on beşe indirilmiştir.
 • Sendika kuruculuğu için Türk vatandaşı olma koşulu kaldırılmıştır.
 • Sendika kuruculuğu için "işkolunda fiilen çalışma" koşulu kaldırılmıştır.
 • 28 olan işkolu sayısı 18'e indirilmiştir.
 • Yetki itirazlarında işkolu tespit talepleri bekletici mesele olmaktan çıkarılmıştır.
 • Sendikaya üyelik ve çekilme işlemleri basitleştirilmiştir.
 • Sendikaya üyelikte ve üyelikten çekilmede notere başvurma şartı kaldırılmıştır.
 • İşçi sendikası üyesinin kesintisiz bir yılı geçmemek üzere işsiz kalmasının üyeliğini etkilemeyeceği düzenlenmiştir.
 • Aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işyerlerinde çalışan işçilerin birden çok sendikaya üye olabilmesine imkân sağlanmıştır.
 • Sendika yöneticileriyle işyeri sendika temsilciliğinin güvencesi güçlendirilmiştir.
 • Sendikaların uluslararası kuruluşlardan izinsiz bağış alması, faaliyetinin durdurulma sebebi olmaktan çıkarılmıştır.
 • Sendikaların tutacakları dosya, defter ve kayıtlar azaltılarak, konu yönetmeliğe bırakılmıştır.
 • Yöneticilerin bireysel olarak işledikleri suçlar nedeniyle sendikaların kapatılması yerine yöneticilerin cezalandırılması ve görevlerinin sona ermesi kabul edilmiştir.
 • Hapis cezaları kaldırılarak asgari ücrete endeksli adli para cezaları öngörülmüştür.
 • Sendikaların radyo ve televizyon kurmalarına imkân tanınmıştır.
 • Sendika ve konfederasyonlara, tüzüklerinde yer alan konularda serbestçe faaliyette bulunabilme imkânı getirilmiştir.
 • Yetki sorunlarına neden olmaması için kayıtların elektronik ortamda tutulması ve Bakanlığa elektronik bildirim öngörülmüştür.
 • Sendikaya üyelik aidat miktarında üst sınır kaldırılmış, üyelik aidatının miktarının sendikaların tüzüklerinde belirtilen usul ve esaslara göre genel kurul tarafından belirlenmesi esası getirilmiştir.


Kaynak : BloombergHT Ali Tezel