Konut Edindirme Yardımı (KEY) yeni ödemesi listesi açıklandı

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 5939 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun'a 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 73. maddesi ile eklenen hükme göre tespit edilen hak sahipleri listesi, mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı.

KEY Ödemesine Hak Kazananlar İsimlerini Nasıl Öğrenecek?

KEY hak sahipleri listesine www.keyodemeleri.com adresinden ulaşabiliyor.

KEY Parasını Nereden ve Nasıl Alırız?

KEY alıp almayacağımızı nasıl öğrenebiliriz? Ödemeler nasıl yapılacak? Paramızı nereden alabiliriz?

Bu konuyla ilgili, 31 Temmuz'dan sonra olmak kaydıyla veya 31 Temmuz'a kadar tasfiye halindeki Emlak Bankası Anonim Şirketi yönetim kurulunca önce Resmi Gazete'de daha sonra da bir web sayfasında vatandaşlık numarası girilerek ne kadar KEY ödemesi alınacağı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu konuda www.keyodemeleri.com diye site var. Hak sahipleri ödeme tutarlarını T.C. kimlik numaralarını girerek bu siteden öğrenebilecek. Hak sahipleri kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek, T.C. kimlik numaralarıyla KEY hesaplarında biriken parayı alabilecek.

KESİN BİR TARİH SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL

KEY'le ilgili ödemeler tam olarak ne zaman yapılır, parayı na zaman alabileceğiz?

Bunun normal şartlarda -resmi açıklamayı söylüyorum- Devlet Bakanı Mehmet Şimşek tarafından Emlak Bankası yönetim kurulunun talebi üzerine 31 Temmuz'a kadar listelerin açıklanması ve alınacak paraların açıklanması ertelendi. Tabii bu arada gayri resmi olarak Emlak Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi'nin açıklaması vardı biliyorsunuz. Orada diyordu ki; "Bu paraların 7 ila 20 Temmuz arasında Ziraat Bankası'nın ödenmesi mümkün" diyordu. Bu bana göre resmi açıklama sayılamaz. Çünkü daha top, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na geçmedi. Ne zaman ki listeler açıklanır, listeler Resmi Gazete'de yayınlanır, o gün top Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na geçecek. Şu anda bütün bu işlemler tasfiye halindeki Emlak Bankası Yönetim Kurulu'nda. Onlar da 31 Temmuz 2008'e kadar süreleri var. O tarihe kadar açıklayabilirler.

Şu gün diye kesin bir tarih söylemek mümkün değil. Hatta 31 Temmuz'dan sonra da yasa değiştirilerek bu sürenin -çünkü yasa ancak 31 Temmuz'a kadar uzatmaya izin veriyor daha fazla uzatmaya imkan vermiyor- Eylül-Ekim ayına doğru uzatılabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü şu anda iç borçlanmanın maliyeti çok yüksek yüzde 20'leri aşmış durumda. Bu paralar da iç borçlanmaya ödeneceğine göre, yüksek meblağlar ödenerek KEY'in ödenemeyeceğini düşünüyorum. Tabii bu arada yerel seçimleri düşünürsek yerel seçimlere yakın bir tarihte ödenmesinin ödemeyi yapacak olan kişiler için daha uygun olacağını düşünebilirler.

HİSSE SENEDİ Mİ, PARA MI AVANTAJLI?

KEY'de para yerine hisse senedi verilebileceği de açıklandı. Hangisi daha avantajlı, hisse mi para mı?

Evet, yasa gereğince Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan para alabileceğiniz gibi her birimizin Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından para değerimize düşen hisse alabilme hakkımız da var. Herhangi bir hisseyi değil, sadece Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisselerini alabilirsiniz. Bu hisselerde toplam hisse değerleri -3 milyar YTL. Yani 3 katrilyon-. 3 katrilyon değer içinde bize düşen rakamı bulursak; diyelim ki bize düşen bin YTL olsun, 3 milyarda bin YTL kadar bir hissemiz olacak demektir. Ne kadar hisse sahibi olacağına vatandaşlar karar versin, biz buna devede kulak gibi diyebiliriz. Ben parayı tavsiye ederim. Şundan dolayı parayı tavsiye ederim: 2008 yılına kadar olan dönemde Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı değerini 4.67 kat arttırmış. Ama aynı dönemde özel sektör ve borsaya kote olmuş şirketler değerlerini 10 ila 12 kat arttırmışlar. Bu anlamda hisse senedi alırsak değerinin çok fazla artmayacağını düşünüyorum.

Ödemenin hakkımız olan para olup olmadığını nasıl anlayacağız?

Bunu anlamak çok zor ama şöyle bir şey var; şayet kişi 1987 yılında başlayan KEY ödemelerinde 95 yılının sonuna kadar 9 yıl adına aralıksız KEY ödenmişse açıklanan tavan rakam kadar alması lâzım. Resmi rakamlar 1.400 YTL civarındaydı. 9 yıl boyunca adına KEY ödenmişse ve açıklanan bu rakamdan daha az olırlarsa bu kişiler az aldıklarına kani olsunlar. Ama bu kişi 9 yıldan daha az KEY ödenmiş bir kişiyse, bunu hesaplaması hemen hemen imkansız.

LİSTEDE ADI OLMAYANLAR

Listede adı olamayanlar için başvurulacak yol nedir?

Listede adı olmayanlar için iki şık var. Eğer kişi özel sektörde çalışan birisiyse, bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu'na eski adıyla SSK'ya müracaat edecek. Kişi o tarihlerde kamuda çalışmışsa -ister kamu işçisi olsun, ister kamuda memur olsun, ister sözleşmeli olsun - çalıştığı kamu kurumuna başvuracak. Zira Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda olan bu senetlerin bu hisselerin liste bildirimlerini özel sektör çalışanları için SSK yaptı. Kamu çalışanları içinde çalıştıkları her bir kurum listeler halinde bildirdi.

Listeyi eksik bildiren kuruma müracaat edip,"O tarihlerde ben şurada çalıştım. İşte belgelerim" diyerek belgeyle müracaat etmesi gerekiyor. Belge ile müracaat ettikleri takdirde başvurdukları kendi durumlarına göre kamu kurumu veya SSK, belgeleriyle vatandaşın getirdiği belgeleri kontrol edecek vatandaşın itirazı doğruysa bu durumda Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na yeniden liste gönderip, "Bu kişi için şu kadar ödenmesi gerekir, biz eksik bildirmişiz" diyecek.

Ancak kişinin getirdiği belgeyle kamu kurumunun veya SGK'nın elindeki belgeler uyuşmuyorsa, kişinin itirazı reddedilecek. Bütün bunlardan sonra kişi yine içi rahat etmezse hatta daha da alacağı olduğunu düşünüyorsa yargı mercilerinde hakkını arama imkanı da var. Özetle; Listelerde adlarını mutlaka kontrol etsinler; adları varsa birinci basamağı geçtiler demektir. Adlarının karşısındaki rakamı kontrol etsinler. Rakama kani olmuyorlarsa ellerinde de belge bulunma ihtimali var ise o belgelerle bahsedilen kamu kurumlarına veya SSK'ya müracaat etsinler. Bundan da sonuç alamazlarsa bir mahkemeye gitmelerini tavsiye ederim.

LOJMANDA KALAN MEMURLAR

O dönemde lojmanda kalan memurlar KEY'den yararlanamıyor mu?

Evet o tarihte lojmanda kalanlar için KEY ödemesi yapılmadı.

ÖDEME SADECE EŞLERDEN BİRİNE YAPILACAK

Karı koca devlet memuru ise ödeme kime yapılacak?

Karı ve koca ikisi de devlet memuru ise, ödeme sadece eşlerden birine yapılacak. Tercih kullanılmazsa bu tercihin kocanın üzerinde olduğu kabul edildi. Tabii şimdi onlardan boşananlar varsa sadece kocaları alacaklar, eşleri alamayacaklar.

MİRASÇILARIN DURUMU

Bizzat kendimiz mi gidip almalıyız, bir yakınımız alabilir mi? Mirasçılar da KEY alabilir mi?

Kişi vefat etmişse, geride kalan mirasçıları ellerinde bulunan veraset ilamıyla bankadan kendi adlarına düşen hisselerini alabilirler. Kişi hâlâ sağ ise normalde kendisinin gitmesi gerekiyor; nüfus cüzdanıyla. Ancak kişi kendi gitmek istemiyorsa noterden bir vekaletname düzenleyerek başkasının gitmesini temin edebilir.

İşverenin KEY ödemelerini adımıza yatırıp yatırmadığını nasıl anlarız? Para zorunlu olarak kesiliyor muydu? İşveren ödeme yapmadıysa yine de KEY alma hakkım var mı? Kamu kurumlarında çalışanlar için herhangi bir işçi sayısı olmaksızın herkesin KEY kesintisi ödemesi yapıldı. Özel sektörde çalışanlar için ise 10 veya daha fazla işçi çalıştıran işverenleri bu KEY ödemesini yapması gerekiyordu. Eğer bu arkadaşlarımız 10 veya daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin yanında çalışmamışlarsa adlarına KEY ödemesi yapılmamıştır. 10 veya daha fazla işçi çalıştıran işverenin yanında çalışmışlarsa onların adına KEY ödemesi mutlaka yapılmıştır.

KAMUDA ÇALIŞAN HERKESTEN KEY KESİNTİSİ YAPILDI

Kamuda sözleşmeli olarak çalışanların KEY alamayacakları doğru mu?

Hayır. O tarihlerde kamuda çalışan herkesten KEY kesintisi yapıldı.

KEY'de tarih ve ödeme tutarı belli oldu

Cumhurbaşkanı Gül'ün onaylaması durumunda KEY ödemelerine 28 Temmuz'da başlanacak. 8.5 milyon kişiye toplam 2.8 milyar YTL ödenecek. Ödenecek miktarlar 1 YTL ile 1.391 YTL arasında değişiyor.

ANKARA - Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemelerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çağlar, ilgili Kanunu Cumhurbaşkanı'nın onaylaması halinde ödemelere 28 Temmuz'da başlayacaklarını söyledi. KEY'le ilgili yasanın Mecliste kabul edilmesinin ardından Hazine ve Ziraat Bankası'nın hazırlıklarını tamamladığını ve 8.5 milyon hak sahibinin bilgilerinin kendilerine geldiğini belirtti.

Ödeme şekli ve tutarlarıyla ilgili bilgi veren Çağlar, 8.5 milyon kişiye toplam 2.8 milyar YTL ödeneceğini söyledi. Çağlar, en yüksek ödeme tutarının 1,391 YTL olduğunu belirterek, 1 YTL alacağı olan hak sahibinin de bulunduğunu ifade etti.

Ödeme dilimlerine göre en çok hak sahibini 0-50 YTL arasında alacağı olanların oluşturduğunu belirten Çağlar, bu dilimde 3 milyon 800 bin kişinin bulunduğunu kaydetti. Çağlar 1 milyon ve üzerinde alacağı olanların sayısının ise 1 milyon 145 bin olduğunu söyledi.

KEY'de ödeme tutarları ve hak sahibi sayısını şöyle:

ÖDEME TUTARI HAK SAHİBİ SAYISI
0-50 YTL 3.800.000 

50-100 YTL 848.000 

100-150 YTL 477.000 

150-200 YTL 464.000 

200-250 YTY 275.000 

250-300 YTL 220.000 

300-400 YTL 364.000 

400-500 YTL 274.000 

500-600 YTL 237.000 

600-700 YTL 208.000 

700-800 YTL 181.000 

800-900 YTL 183.000 

900-1.000 YTL 163.000 

1.000 YTL ve üzeri 1.145.000 
Buna göre, 2 milyon 922 bin kişi 50 ile 500 YTL arasında, 972 bin kişi de 500 ile 1.000 YTL arasında konut edindirme yardımı parası alacak.

1.000 YTL'NİN ÜZERİNDE ALACAKLARA KREDİ İMKANI

Çağlar, Ziraat Bankası'nın 1000 YTL ve üzerinde alacağı olanlar için komisyon ücreti ve faiz oranında avantaj sağlayarak, alacağının 10 katına kadar kredi verilmesine yönelik çalışmaları olduğunu da bildirerek, şunları söyledi: "1.000 YTL üzerinde alanlara böyle bir kredi ürünü geliştirelim diye düşündük. Mesela KEY'den 1.000 YTL alacaksanız. O kişiye eğer kredi veriminde bir problem yoksa, ‘size 10 bin YTL vereyim, bunu 10 taksitte bana ödeyin' veya ‘size 5 katını vereyim, 20 taksitte bana ödeyin' şeklinde bir kredilendirme yapacağız. Nemanın başka bir versiyonu gibi. Kendilerine ödenecek rakamı peşin ödenen bir komisyon veya bu işin peşin ödenen bir faiziymiş gibi kabul edip, geri kalan 10 taksitte herhangi bir komisyon ya da faiz telaffuz etmeyeceğiz."

Bunun herkes kredilendirilecek anlamı taşımadığını da kaydeden Çağlar, "Tabii ki çok büyük volum oluşur oluşmaz bilmiyoruz. Ama insanların derdine derman olabilecek gibi bir rakam ortaya çıkar. 5 ya da 10 bin YTL bir işini görür. Oysaki 1.000 YTL ödediğimiz bir kişi onu çok bir şey de kullanamayabilir" diye konuştu.

Çağlar, kredi vermede kefil istenmeyeceğini, ancak kredi kayıt merkezinden gerekli sorgulamaların yapılacağını ifade etti.

Çağlar, KEY'in konut edindirme yardımı olduğunun anımsatılarak, "Konut kredisi verir misiniz?" sorusu üzerine, "Konut kredisi zaten veriyoruz. Ama bununla ilgili diyorsanız. Bundan bir konut kredisi olmaz. Hepsi çok küçük rakamlar en üst olana 10 katını verseniz bile 13-14 bin YTL'ye yakın para. Yani onunla bir ..." dedi.

ÖDEME ŞEKLİ

Çağlar, ödeme için tüm hak sahipleri adına hesap açılacağını ifade ederek, hak sahibinin alacağını kimlik bilgileri ve vatandaşlık numarasıyla herhangi bir şubeden alabileceğini söyledi.

Çağlar, "Herkes büyük merakla gelecek. Ama geldiğinde, '1 YTL-5 YTL nereden çıktı' diye bakacak. Çünkü insanlar bunun nema gibi büyük rakamlar olduğunu düşünebilir" diye konuştu.

Çağlar, kurumların istemesi halinde kamu-özel ayrımı olmadan nemada olduğu gibi toplu ödeme yapılabileceğini belirtti.

Çağlar, ayrıca bankalara borcu bulunan hak sahiplerinin alacağına haciz koyabileceklerini de vurguladı.

Bunun herkes kredilendirilecek anlamı taşımadığını da kaydeden Çağlar, ''Tabii ki çok büyük volum oluşur oluşmaz bilmiyoruz. Ama insanların derdine derman olabilecek gibi bir rakam ortaya çıkar. 5 ya da 10 bin YTL bir işini görür. Oysaki 1.000 YTL ödediğimiz bir kişi onu çok bir şey de kullanamayabilir'' dedi.

Çağlar, kredi vermede kefil istenmeyeceğini, ancak kredi kayıt merkezinden gerekli sorgulamaların yapılacağını ifade etti.

Çağlar, KEY'in konut edindirme yardımı olduğunun anımsatılarak, ''Konut kredisi verir misiniz?'' sorusu üzerine, ''Konut kredisi zaten veriyoruz. Ama bununla ilgili diyorsanız. Bundan bir konut kredisi olmaz. Hepsi çok küçük rakamlar en üst olana 10 katını verseniz bile 13-14 bin YTL'ye yakın para. Yani onunla bir ...'' diye konuştu.

ÖDEME ŞEKLİ

Çağlar, ödeme için tüm hak sahipleri adına hesap açılacağını ifade ederek, hak sahibinin alacağını kimlik bilgileri ve vatandaşlık numarasıyla herhangi bir şubeden alabileceğini söyledi. Çağlar, ''Herkes büyük merakla gelecek. Ama geldiğinde, '1 YTL-5 YTL nereden çıktı' diye bakacak. Çünkü insanlar bunun nema gibi büyük rakamlar olduğunu düşünebilir'' diye konuştu.

Çağlar, kurumların istemesi halinde kamu-özel ayrımı olmadan nemada olduğu gibi toplu ödeme yapılabileceğini belirtti.

"KİMSENİN ZARARINA İŞLEM YAPMA LÜKSÜ YOK"

Çağlar, Ziraat Bankasının zararına kredi verdiği yönündeki söylemlerin belirtilmesi üzerine, kimsenin zararına işlem yapma lüksüne sahip olmadığını belirterek, ''Biz de böyle bir lükse sahip değiliz'' dedi.

Çağlar, ''Zararına verdiğini iddia edenler son toplanan mevduat rakamına bakarlar. Mesela bugün 20 ile mevduat topluyorsunuz ama çok iyi firmalar 17 ile kredi veriyorsunuz. Sadece buna baktığınız zaman 20'ye mal alıp, 17 ile satıyormuş gibi, zararına işlem yapıyorsunuz gibi algılanabilir. Oysaki bankaların öz kaynakları, daha düşük topladıkları mevduatları var. Son toplanan mevduatın maliyetiyle verilen krediyi mukayese etmemek lazım'' açıklamasında bulundu.

KEY ÖDEMELERİNE HACİZ UYARISI

KEY ödemelerinde birçok vatandaş bankaya gittiğinde hiç beklemediği bir tabloyla karşılaşacak.

KEY'deki ödeme düğümü sonunda çözüldü. AK Parti Hükümeti Temmuz ayı içerisinde bir tarih derken kesin tarih Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar'dan geldi.

Çağlar ilgili Kanunu Cumhurbaşkanı'nın onaylaması halinde KEY ödemelerine 28 Temmuz'da başlayacaklarını söyledi.

KEY ödemelerindeki en çok merak edilen hususlardan biri de ödemelere haciz uygulanıp uygulanmayacağıydı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, bankalara borcu bulunan hak sahiplerinin alacağına haciz koyabileceklerini de belirtti.

İşte KEY ödemesi yapılamayacaklar listesi
 • Lojmanda oturan memurlar
 • Sözleşmeli memurlar
 • 1987–1995 yılları arasında yurtdışında görevli kamu çalışanları
 • Boşanan kadınlar
Burada en ilginç ayrıntı 1987–1995 yıllarında evli olan ancak daha sonra boşanan çiftlerden kadının para alamaması.

Emlak Bankası Yöntem Kurulu Başkanı Zeki Sayın, "Biz kimli evli, kim bekâr, kim boşanmış takip edemeyiz" dedi.

İlgili kanunda, ödemenin aile reisine yapılacağının belirtildiği, bu nedenle kendilerine, hak sahibi olarak, evli çiftlerden aile reisi olarak erkeğin adının bildirildiğini anlatan Sayın şunları kaydetti: "Para kimin adına yattıysa, bize kimin ismi, sicil numarası, vatandaşlık numarası verildiyse ödemeyi ona yapabiliriz."

ERDOĞAN DA, ''KEY ÖDEMELERİ TEMMUZDA YAPILACAK'' DEMİŞTİ

Uzun süredir kamuoyu gündemini meşgul eden KEY ödemelerinde sona gelindi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2 milyar 855 milyon YTL'lik KEY ödemelerinin iki hafta içinde Ziraat Bankası aracılığı ile yapılacağını söyledi.

MEHMET ŞİMŞEK KEY ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, KEY ödemeleri hakkında bilgi verdi.

Şimşek, KEY ödemelerine ilişkin şu ana kadar 8 milyon 493 bin 956 kişinin hak sahibi olarak belirlendiğini, bunlar için toplam 2,8 milyar YTL ödeme yapılacağını belirterek, ''Şu anda Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının (EGYO) yaklaşık 500 milyon YTL'lik nakdi var. Biz kendilerine 1,3 milyar YTL borç vereceğiz. Ayrıca bunun dışında kalan 1 milyar YTL'yi de yasa çerçevesinde Hazine olarak üstleneceğiz'' dedi.

Bakan Şimşek, TBMM Genel Kurulunda görüşülen KEY ödemelerini de içeren Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimini Yeniden Düzenleyen Kanun Tasarısının tümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Şimşek, Bağımsız Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in KEY ödemelerinin kamu maliyetine getireceği yüke ilişkin sorusu üzerine, şu ana kadar 8 milyon 493 bin 956 kişinin hak sahibi olarak belirlendiğini ifade ederek, bunlar için ödenecek toplam tutarın 2,8 milyar YTL olduğunu bildirdi. Hak sahiplerine verilecek ortalama rakamlara ilişkin soru üzerine de Şimşek, ''Eğer bir çalışan 1987 ve 1995 yılları arasında sürekli bir şekilde kesinti yapılmışsa, toplam olarak yaklaşık bin 391 YTL alacak'' diye konuştu.

SSK'lının 271.8 YTL, Emekli Sandığına tabi olanların da 496.4 YTL alacağını dile getiren Şimşek, toplamda ortalama hak sahiplerinin 325.5 YTL almasının beklendiğini bildirdi.

KEY ödemelerinin nemalandırılmasına ilişkin soru üzerine ise Şimşek, mevcut kanunda Emlak Bankasının 6 ay vadeli mevduatın esas alınacağının belirtildiğini anımsatarak, ''Bizim burada farklı bir uygulamaya geçmemiz söz konusu değil. Hatta biz işçi lehine düzenleme yaptık. Biz tüm dönem için Emlak Bankasının 6 ay vadeli mevduat faizini dikkate aldık. Burada herhangi bir aykırılık söz konusu değil'' dedi.

KEY hesabınızı bu adresten öğreneceksiniz KEY hesapları ile ilgili bilgilere www.keyodemeleri.com adlı internet adresinden ulaşılabilecek.

DİĞER HABERLER
 • Ekren: Siyasi istikrar ekonomik hedefe ulaştırır
 • KEY'de tarih ve ödeme tutarı belli oldu
 • SGK prim borcu olan esnafa kredi
 • Borsa 38 bin puana yaklaştı
 • Fiskobirlik'ten fındık üreticisine müjde
EKONOMİ - EN ÇOK OKUNAN HABERLER
 • KEY hesabınızı bu adresten öğreneceksiniz
 • KEY'de tarih ve ödeme tutarı belli oldu
 • 10 soruda KEY
 • KEY mahkemelik olacak
 • SGK prim borcu olan esnafa kredi

KEY ödemeleri

Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesapları Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından hazırlanmakta olan www.keyodemeleri.com adlı internet adresinden takip edilebilecek. Hazırlık aşamasında olan siteye 8.5 milyon kişiye ait bilgi girilecek.

VATANDAŞLIK NUMARASI YETERLİ

Hak sahipleri KEY hesaplarıyla ilgili bilgileri, ödemelerin başladığı gün siteden öğrenebilecek. Vatandaşlık numarası ile siteye girenler KEY alacağı olup olmadığını görecek.

Key;den alacagınız paralarla nasıl bir yatırım yapabilirsiniz:)

tabi böyle hiç beklenmedik bi anda gelen para için plan olmayacaktır. Ama halkımız bu sıralar ekonmominin gidişatından dolayı okadar zor durumdaki bu para ihtiyaç sahiplerine ilaç gibi gelecektir. Bence bu parayı ödeyenlere binlerce teşekkürler, bunca zamana kadar ödenemeyen bu para şu sıkıntılı günlerde ödeniyorsa yöneticilerimizin bizler adına bişeyler yapmak istedikleri ap açık ortadadır. Araştımalarımda key ödemelerinin toplam tutarı yaklaşık 3 kattirilyon civarındadır. Buda demektirki piyasalarda güzel bir canlanma olacaktır. Saygılarımla...

KEY ödemeleri