Torba yasada sigorta sektörüyle ilgili yeni düzenlemelere yer veriliyor

10 Nisanda yürürlüğe giren torba yasada sigorta sektörüyle ilgili yeni düzenlemeler yer aldığını söyleyen SAB Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Kılıç, “5684 sayılı sigortacılık kanununa göre sadece ‘hayat ve zorunlu poliçeler’ ile ilgili ‘sınırlı yetkili acente’ olarak faaliyette bulunan sigorta acenteleri, sigortacılık faaliyetinin yanında farklı iş kollarında da faaliyet gösterebiliyordu.
Örneğin bir emlak komisyoncusu ya da lastik satıcısı aynı zamanda sınırlı yetkili acente olarak trafik poliçesi düzenliyebiliyordu. Yeni düzenlemeye göre sigorta acenteliği yapacak kişi başka iş kolunda faaliyet gösteremeyecek. Yeni düzenleme bu şekilde faaliyet gösteren sigorta acentelerine, mevcut durumlarını kanuna uygun hale getirmek için kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere iki yıl süre tanıyor” dedi.

Torba Yasa'daki bir diğer önemli değişikliğinse Sigorta Tahkim Komisyonu’yla ilgil olduğunu söyleyen Kılıç, kanundaki tahkimle ilgili yeni düzenleme şu şekilde yer aktardı: 
1. Zorunlu sigortalarla ilgili uyuşmazlıklarda sigorta şirketi tahkim sistemine üye olmasa bile hak sahipleri tahkime başvurabilecek.
2. 5 bin liranın altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesin olacak. Beş bin lira ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı kararın komisyonca ilgiliye bildiriminden itibaren on gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere komisyon nezdinde itiraz edilebilecek. 
3. İtiraz talebinde bulunmak için belirlenen başvuru ücretinin komisyona yatırılması şartıyla hakem kararının icrasını durduracak. İtiraz, komisyon tarafından teşkil edilen hakem heyetlerince incelendikten sonra iki ay içinde karar verilecek. 
4. 5 bin lira ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları bu madde uyarınca süresinde itiraz başvurusunda bulunulmaması halinde kesinleşecek. Bu uyuşmazlıklar hakkında bu madde uyarınca yapılan itiraz üzerine verilen karar kesin olacak. 
5. Sigortalı, her durumda 40 bin liranın üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında çıkan karara itiraz için temyize gidebilecek.


Lütfen Yorumları ve Sorularınızı paylaşmaktan çekinmeyin:

                                        
Lütfen yorumlarınızı ve sorularınızı paylaşın :

"Torba yasada sigorta sektörüyle ilgili yeni düzenlemelere yer veriliyor" sosyal medyada paylaşmak için ilgili içerik;

WhatsApp Facebook Twitter Google+ LinkedIn Digg Pinterest Addthis