Manisa

2013 resmi nüfus sayımı verilerine göre 1,359,463 kişinin yaşadığı Manisa, Türkiye'nin Ege bölgesinde yeralmakta, Manisa topraklarının geçmişi yontma taş devrine kadar uzanır. Bölge Lidya bölgesi olarak bilinen bölgenin tamamına yakına Manisa’dadır. Bölgede başka Sard (yada Sardis) olmak üzere sayısı yirmiyi aşan antik kent mevcuttur. Osmanlılarda ise Manisa Sancağı, geleceğin padişahlarının Osmanlı dönemi adıyla Saruhan Beylerbeyliği ilk görev yeridir. Manisa'nın yüzölçümü ise 13.810 km2 (5.332,1 mi2)'dir.


Please feel free share your comments and questions :

Please feel free share your comments and questions :

"Manisa" related content to share on social media;

WhatsApp Facebook Twitter Google+ LinkedIn Digg Pinterest Addthis