Kimler primlerini kendi cebinden öder

Bir işveren yanında ayda 10 günden az çalışarak sanatlarını icra eden sanatçılar, tıpkı taksi şoförleri gibi primlerini kendi ceplerinden öderler ve ödedikleri primler SSK'ya ödenmiş gibi sayılır.

Merhaba Ali Bey, geleneksel sanatlar sanatkârıyım. Kültür Bakanlığı tarafından sanatçı tanıtma kartına sahibim. Ama sigortam yok ve yatırmak istiyorum. Ben ne yapmalıyım? Ne kadar sigorta yatırmalıyım? Yardımcı olursanız ve yol gösterirseniz çok sevinirim. Gülsemin Velidedeoğlu

Hanımefendi, 6111 sayılı kanun ile 5510 sayılı kanuna eklenen ek 6. maddeyle taksi şoförleri ile sizler gibi sanatçılara primlerini kendi ceplerinden ödeme uygulaması getirilmiştir. İlgili madde şöyledir: "Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile 4'üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilerin sigortalılıkları, bu madde kapsamında kendileri tarafından 30 gün üzerinden prim ödemeleri suretiyle sağlanır.

Bu madde kapsamında sigorta hak ve yükümlülükleri; kendilerince veya kendilerini çalıştıranlar tarafından ya da çalışanların üye oldukları meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlarca bildirimin kuruma yapıldığı tarihten itibaren başlar, birinci fıkrada belirtilen şekildeki çalışma durumlarının son bulmasından itibaren sona erer..."

BİRİSİNİN SİZİ SGK'YA BİLDİRMESİ GEREKİR
Konuyla ilgili SGK'nın 2011/36 sayılı genelgeye göre sizi birisinin SGK'ya bildirmesi gerekir. Öncelikle Kültür Bakanlığı tarafından sanatçı olarak tanınmış olmanız lazım. Bir de sizini için "Ayda 10 günden az yanımda çalışıyor" diyecek birisini bulmanız gerekir (ki bu kişi herhangi birisi olabilir). Sonrasında da bahsi geçen genelge ekinde bulunan (ek-4) "Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi" ve sanatçı ve işvereni arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesiyle ikamet edilen ilde bulunan sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat edeceksiniz. Bu formun mutlaka meslek birliğiniz, sendikanız veya Kültür Bakanlığı'nca onanmış olması gerekir.

AYDA 20 GÜNLÜK PRİM 30 GÜN SAYILACAK
Uygulama gereğince 2013 yılında her ay 20 günlük prim ödeyeceksiniz ama SGK bunu 30 gün sayacak. 2014 yılında 21, 2015 yılında 22 gün olarak her yıl bir gün bir gün artarak primlerinizi ödeyeceksiniz ve primleri siz ödediğiniz halde bu ödedikleriniz SSK'lı gibi değerlendirilecek.


Lütfen Yorumları ve Sorularınızı paylaşmaktan çekinmeyin:

                                        
Lütfen yorumlarınızı ve sorularınızı paylaşın :

"Kimler primlerini kendi cebinden öder" sosyal medyada paylaşmak için ilgili içerik;

WhatsApp Facebook Twitter Google+ LinkedIn Digg Pinterest Addthis