Hatay

2013 resmi nüfus sayımı verilerine göre 1,503,066 kişinin yaşadığı Hatay, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yeralmakta, Yapılan arkeolojik araştırmalarda milattan önce 100.000 ile 40.000 yılları arasına tarihlenen bulgulara ulaşılmıştır. İl toprakları ilk Tunç Çağından itibaren Akat Beyliği ve M.Ö. 1800-1600 yıları arasında Yamhad Krallığına bağlı bir beyliğin sınırları içerisinde yer almıştır. Daha sonra MÖ 17. yüzyıl sonlarında Hititlerin ve MÖ 1490 yıllarında Mısır'ın egemenliğine girmiştir. Ardından Urartular, Asurlular ve Persler'in egemenliğine girdi.

For Hatay Map, Direction, Location and Where Addresse

Hatay location on the map
MÖ 300 yılında Antakya kurulmuş ve kent hızla gelişmiştir. Kent MÖ 64 yılında Roma İmparatorluğu'na katılmış ve imparatorluğun Suriye eyaletinin başkenti olmuştur. İslam ordusu tarafından fethedilmiş, Emevi ve Abbasi egemenliğinde kalmıştır. Daha sonra 877'de Tolunoğulları'nın fethettiği topraklar sırayla Ihşitler ve Selçuklular tarafından yıkılan Halep merkezli Hamdanoğulları (Beni Hamdan/Hamdânîler) egemenliğine girdi. 969 yılında Bizans İmparatorluğunun topraklarına katılan il 11-12.yüzyıllarda Haçlı Seferleri sırasında da önemli rol oynamıştır. Antakya Memlûk Devleti tarafından Haçlıların elinden alınmıştır (18 Mayıs 1268). Hatay'nin yüzölçümü ise 5.403 km2 (2.086,1 mi2)'dir.

Hatay Rehberi

Hatay İlçeleri


Hatay Image

hatay_il_siniri_haritasi

Hatay Photo Gallery
Click for Hatay Direction »

Click for Hatay Street View »

Please feel free share your comments and questions :

Please feel free share your comments and questions :

"Hatay" related content to share on social media;

WhatsApp Facebook Twitter Google+ LinkedIn Digg Pinterest Addthis