Giresun

2013 resmi nüfus sayımı verilerine göre 425,007 kişinin yaşadığı Giresun, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yeralmakta, Trafik numarası 28'dir. Yerli halkın çoğunluğunu Çepniler oluşturur. 1500'lü yıllardaki Osmanlı Tahrir Defterlerinde yöreye Vilayet-i Çepni de denmektedir. Giresun'nin yüzölçümü ise 6,934 km2 (2,7 mi2)'dir.


Please feel free share your comments and questions :

Please feel free share your comments and questions :

"Giresun" related content to share on social media;

WhatsApp Facebook Twitter Google+ LinkedIn Digg Pinterest Addthis